UID: 15989802

Ing. Soňa Babalová

Nitriansky kraj, okres Topoľčany, mesto Ludanice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
A - PROJEKT
Dvorany nad Nitrou 52, 956 11, Ludanice, Slovenská republika
IČO: 44885571, DIČ: 2022878308, IČ DPH: SK2022878308
neuvedený
3004@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3004 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 3004*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 15.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3004*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 05.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.03.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 3004 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 12.03.2002 Stav členstva od: 12.03.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 12.03.2002