UID: 15900921

Ing. Alica Režná

Nitriansky kraj, okres Nitra, mesto Nitra
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
STAPRING
Piaristická 2, 949 24, Nitra, Slovenská republika
IČO: 31411401, DIČ: 2020410986, IČ DPH: SK2020410986
037/6542181
projekcia@stapring.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1578 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 1578*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 23.08.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 1578*Z*1
Stav odbornosti: Aktívna od 09.08.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 23.08.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 1578 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 09.08.2001 Stav členstva od: 09.08.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 09.08.2001