UID: 16210294

Ing. Miroslav Fobel

Žilinský kraj, okres Martin, mesto Martin
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 01609 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01609*10-23*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 28.08.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 01609*10-23*
Stav odbornosti: Aktívna od 23.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.08.2002
Evidenčné č.: 01609 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 01609*10-23*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 28.08.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 01609*10-23*
Stav odbornosti: Aktívna od 23.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.08.2002