UID: 16009201

Ing. Ivo Grobauer

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
PROARCH Košice s.r.o.
Jenisejská 5, 040 12, Košice, Slovenská republika
IČO: 44132140, DIČ: 2022606157
neuvedený
3676@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3676 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 3676*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 03.05.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3676*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 24.04.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.05.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 3676 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 29.04.2002 Stav členstva od: 29.04.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 29.04.2002