UID: 16019291

Ing. Štefan Kmeť

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
KMEŤ-STAVEBNÝ ATELIÉR,s.r.o.
Hájová 21, 851 10, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35923458, DIČ: 2021957014, IČ DPH: SK2021957014
neuvedený
0467@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0467 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0467*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 10.05.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 0467*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 06.04.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.05.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 0467 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 03.05.2001 Stav členstva od: 03.05.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 03.05.2001