UID: 16389713

Václav Dobroň

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Žilina
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
SPP - distribúcia a.s. Bratislava
Mlynské Nivy 44/b, 825 11, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35910739, DIČ: 2021931109, IČ DPH: SK2021931109
0905/754 759
vaclav.dobron@spp-distribucia.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 13227 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 13227*20*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 14.11.2016
Špecifikácia: plynovody Osvedčenie: 13227*20*
Stav odbornosti: Aktívna od 25.10.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 14.11.2016
Evidenčné č.: 01200 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01200*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 28.09.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 01200*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 20.06.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.09.2001