UID: 16300903

Jozef Ondrejka

Žilinský kraj, okres Ružomberok, mesto Ružomberok
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 05360 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05360*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 25.11.2004
Špecifikácia: Osvedčenie: 05360*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 07.06.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.11.2004