UID: 16029711

Ing. Rudolf Haraksim

Košický kraj, okres Košice, mesto Sady nad Torysou
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
REPREX, s.r.o.
Senný trh 2, 040 01, Košice, Slovenská republika
IČO: 36215996
055/6226719
rudolf.haraksim@reprex.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0150 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 0150*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.08.2019
Špecifikácia: Osvedčenie: 0150*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 01.08.2019 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.08.2019
Člen komory
Evidenčné č.: 0150 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 01.08.2019 Stav členstva od: 01.08.2019
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vznik členstva
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 01.08.2019
Košice 24.01.2001 20.12.2017