UID: 14429691

Ing. František Gonos

Prešovský kraj, okres Stropkov, mesto Stropkov
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Okresný úrad Stropkov
Hlavná, 091 01, Stropkov, Slovenská republika
IČO: 42077664, DIČ: 2022427726
neuvedený
1882@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1882 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 1882*SP*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.03.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 1882*SP*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 29.06.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.03.2005
Evidenčné č.: 01932 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01932*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 02.05.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 01932*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.05.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 1882 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 29.06.2001 Stav členstva od: 29.06.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 29.06.2001