UID: 16049591

Ing. Miroslav Kuzmiak

Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Prešov
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Kuzmiak - projektant
Slnečná 32, 080 01, Prešov, Slovenská republika
neuvedený
4754@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4754 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4754*SP*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 04.07.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 4754*SP*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 29.06.2006 Stav osvedčenia: Aktívne od 04.07.2006
Člen komory
Evidenčné č.: 4754 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 29.06.2006 Stav členstva od: 29.06.2006
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 29.06.2006