UID: 16049511

Ing. Rudolf Novotný

Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Prešov
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Rudolf Novotný - DRUPROJEKT IPZ PREŠOV
Okružná 24, 080 01, Prešov, Slovenská republika
IČO: 32913729, DIČ: 1020992698, IČ DPH: SK1020992698
neuvedený
2100@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2100 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 2100*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 14.06.2019
Špecifikácia: Osvedčenie: 2100*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 01.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 14.06.2019
Evidenčné č.: 2100 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 2-2 Inžinierske stavby Pečiatka: 2100*A*2-2
Podkategória: 220 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 08.10.2001
Špecifikácia: kanalizácie a ČOV Osvedčenie: 2100*A*2-2
Stav odbornosti: Aktívna od 01.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.10.2001
Evidenčné č.: 073 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 073*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 10.01.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 073*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 18.12.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.01.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 2100 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 01.10.2001 Stav členstva od: 01.10.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 01.10.2001