UID: 16600413

Ing. Dušan Kán

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Žilina
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Dušan Kán, autorizovaný stavebný inžinier
Dedinská 124/22, 010 01, Žilina, Slovenská republika
IČO: 37811339
neuvedený
3386@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 08566 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 08566*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 24.03.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 08566*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 19.03.2003 Stav osvedčenia: Aktívne od 24.03.2003
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 3386 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 3386*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 31.03.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 3386*A*4-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.04.2014 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.03.2014
Člen komory
Evidenčné č.: 3386 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 27.03.2002 Stav členstva od: 01.04.2014
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 27.03.2002 31.03.2014