UID: 16639492

Ing. Svetlana Bartoňová

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Svetlana Bartoňová - MERIDIAN
Zálužická 9, 821 01, Bratislava
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 09390 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 09390*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 14.03.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 09390*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 06.03.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 14.03.2008
Evidenčné č.: 315 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 315*1*2010
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 06.06.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 315*1*2010
Stav odbornosti: Aktívna od 11.11.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.06.2013
Evidenčné č.: 315 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Vykurovanie a príprava teplej vody Pečiatka: 315*2*2013
Podkategória: 2 vykurovanie a príprava teplej vody Stav pečiatky: Aktívna od 06.06.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 315*2*2013
Stav odbornosti: Aktívna od 24.04.2013 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.06.2013