UID: 16069901

Ing. Pavol Berinšter

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
IDS KOŠICE s.r.o.
Pri Hati 1, 040 13, Košice, Slovenská republika
IČO: 36569488, DIČ: 2020063507, IČ DPH: SK2020063507
neuvedený
0152@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0152 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0152*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 24.01.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 0152*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 08.11.1999 Stav osvedčenia: Aktívne od 24.01.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 0152 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 08.12.1999 Stav členstva od: 08.12.1999
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 08.12.1999