UID: 16069411

Ing. Ján Potoma

Žilinský kraj, okres Ružomberok, mesto Ružomberok-Hrboltová
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Ján Potoma
Námestie A. Hlinku 48, 034 01, Ružomberok
neuvedený
0179@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0179 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0179*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 22.12.2000
Špecifikácia: Osvedčenie: 0179*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 19.05.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Člen komory
Evidenčné č.: 0179 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 10.07.1997 Stav členstva od: 10.07.1997
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 10.07.1997