UID: 16069711

Ing. Alojz Molek

Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, mesto Spišská Nová Ves
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
MODUL A. M., s.r.o.
Laborecká 24, 052 01, Spišská Nová Ves, Slovenská republika
IČO: 44683596, DIČ: 2022796105
0903/934275
alojz.molek@modul-am.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2720 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 2720*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.02.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 2720*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 03.12.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.02.2010
Evidenčné č.: 05043 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05043*10-24*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 02.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 05043*10-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 19.04.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.11.2001
Evidenčné č.: 05043 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 05043*10-24*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 02.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 05043*10-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 19.04.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.11.2001
Evidenčné č.: 065 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 065*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 10.01.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 065*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 18.12.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.01.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 2720 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 03.12.2001 Stav členstva od: 03.12.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 03.12.2001