UID: 14429911

Ing. Ján Brezina

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Ján Brezina
Donská 11, 040 12, Košice, Slovenská republika
IČO: 41222083, DIČ: 1030172594
neuvedený
D2094@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 1200 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 2-4 Inžinierske stavby Pečiatka: 1200*A*2-4
Podkategória: 240 komplexné priemyselné stavby Stav pečiatky: Neaktívna od 15.11.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 1200*A*2-4
Stav odbornosti: Neaktívna od 15.11.2016 Stav osvedčenia: Neaktívne od 15.11.2016
Evidenčné č.: 1200 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-1 Statika stavieb Pečiatka: 1200*A*3-1
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Neaktívna od 15.11.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 1200*A*3-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 15.11.2016 Stav osvedčenia: Neaktívne od 15.11.2016
Evidenčné č.: 1200 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 1200*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 15.11.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 1200*A*4-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 15.11.2016 Stav osvedčenia: Neaktívne od 15.11.2016
Člen komory
Evidenčné č.: 1200 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 28.05.2001 Stav členstva od: 15.11.2016
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Evidenčné č.: D2094 Dobrovoľný člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 15.11.2016 Stav členstva od: 15.11.2016
Prijatie žiadosti: od 07.11.2016 Aktuálny dôvod členstva: Vznik členstva
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 15.11.2016
Košice 28.05.2001 14.11.2016