UID: 16079891

Ing. Jozef Bako, CSc.

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
RES - Ing. Bako Jozef, CSc.
Jazerná 583/20, 927 01, Šaľa, Slovenská republika
IČO: 17691371
neuvedený
0973@clen.sksi.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0973 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0973*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 25.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 0973*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.06.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.06.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 0973 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 13.06.2001 Stav členstva od: 13.06.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 13.06.2001