UID: 14429912

Ing. Ján Pavličko

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Ján Pavličko
Krakovská 1, 040 11, Košice, Slovenská republika
neuvedený
1317@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1317 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 1317*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 12.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 1317*Z*1
Stav odbornosti: Aktívna od 28.05.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.06.2001
Evidenčné č.: 1317 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 2-4 Inžinierske stavby Pečiatka: 1317*Z*2-4
Podkategória: 240 komplexné priemyselné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 12.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 1317*Z*2-4
Stav odbornosti: Aktívna od 28.05.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.06.2001
Evidenčné č.: 1317 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-1 Statika stavieb Pečiatka: 1317*Z*3-1
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 12.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 1317*Z*3-1
Stav odbornosti: Aktívna od 28.05.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.06.2001
Evidenčné č.: 05584 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05584*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 19.03.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 05584*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 19.03.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 1317 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 28.05.2001 Stav členstva od: 28.05.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 28.05.2001