UID: 16089291

Ing. Igor Niko

Trenčiansky kraj, okres Prievidza, mesto Kanianka
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Niko Invest, spol. s r.o.
Snežienková 74, 971 01, Prievidza, Slovenská republika
IČO: 36005924, DIČ: 2021161714, IČ DPH: SK2021161714
neuvedený
2281@clen.sksi.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2281 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2281*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 09.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2281*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 30.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 09.11.2001
Evidenčné č.: 056 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 056*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 29.11.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 056*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 12.12.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 29.11.2010
Evidenčné č.: 056 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Vykurovanie a príprava teplej vody Pečiatka: 056*2*2008
Podkategória: 2 vykurovanie a príprava teplej vody Stav pečiatky: Aktívna od 29.11.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 056*2*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 11.12.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 29.11.2010
Evidenčné č.: 056 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Vetranie a klimatizácia Pečiatka: 056*3*2010
Podkategória: 3 vetranie a klimatizácia Stav pečiatky: Aktívna od 29.11.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 056*3*2010
Stav odbornosti: Aktívna od 11.11.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 29.11.2010
Člen komory
Evidenčné č.: 2281 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 30.10.2001 Stav členstva od: 30.10.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 30.10.2001