UID: 16089901

Ing. Michal Gajdoš

Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Prešov
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
GM - projektová kancelária
Poľná 1189/15, 080 06, Prešov, Slovenská republika
IČO: 10739548, DIČ: 1020749807
neuvedený
gmpogm@gmail.com
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4743 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 4743*SP*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 04.07.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 4743*SP*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 29.06.2006 Stav osvedčenia: Aktívne od 04.07.2006
Evidenčné č.: 4743 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I3 Inžinier pre statiku stavieb Pečiatka: 4743*SP*I3
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 04.07.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 4743*SP*I3
Stav odbornosti: Aktívna od 29.06.2006 Stav osvedčenia: Aktívne od 04.07.2006
Evidenčné č.: 01756 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01756*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 18.08.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 01756*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 29.06.2006 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.08.2006
Evidenčné č.: 348 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 348*1*2013
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 09.09.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 348*1*2013
Stav odbornosti: Aktívna od 01.07.2013 Stav osvedčenia: Aktívne od 09.09.2013
Člen komory
Evidenčné č.: 4743 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 29.06.2006 Stav členstva od: 29.06.2006
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 29.06.2006