UID: 16090791

Ing. Roman Kucko

Prešovský kraj, okres Humenné, mesto Humenné
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
1649@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1649 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I3 Inžinier pre statiku stavieb Pečiatka: 1649*I3
Podkategória: 320 nosné konštrukcie budov Stav pečiatky: Aktívna od 01.02.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 1649*I3
Stav odbornosti: Aktívna od 29.06.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.02.2013
Evidenčné č.: 1649 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 1649*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.02.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 1649*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 29.06.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.02.2013
Člen komory
Evidenčné č.: 1649 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 29.06.2001 Stav členstva od: 29.06.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 29.06.2001