UID: 16000191

Ing. Martin Muranský

Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Veľký Šariš
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Martin Muranský - P.R.O.S.
Hlavná 80, 080 01, Prešov, Slovenská republika
IČO: 35275031, DIČ: 1020996394
neuvedený
2053@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2053 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2053*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 08.10.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2053*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 01.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.10.2001
Evidenčné č.: 2053 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-2 Statika stavieb Pečiatka: 2053*A*3-2
Podkategória: 320 nosné konštrukcie budov Stav pečiatky: Aktívna od 08.10.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2053*A*3-2
Stav odbornosti: Aktívna od 01.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.10.2001
Evidenčné č.: 05139 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05139
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 23.12.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 05139
Stav odbornosti: Aktívna od 19.04.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 23.12.2016
Člen komory
Evidenčné č.: 2053 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 01.10.2001 Stav členstva od: 01.10.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 01.10.2001