UID: 16000901

Ing. Miroslav Kováč

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Žilina
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Karlovo nám. 179, 547 01, Náchod, Česká republika
00420/725856724
4354@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4354 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 4354*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 23.02.2004
Špecifikácia: Osvedčenie: 4354*A*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 27.01.2004 Stav osvedčenia: Aktívne od 23.02.2004
Člen komory
Evidenčné č.: 4354 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 27.01.2004 Stav členstva od: 27.01.2004
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 27.01.2004