UID: 16000911

Ing. Vladimír Rusňák

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Pečnianska 19, 851 01, Bratislava
neuvedený
2543@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2543 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2543*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 20.03.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 2543*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 01.06.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 20.03.2003
Člen komory
Evidenčné č.: 2543 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 29.11.2001 Stav členstva od: 29.11.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 29.11.2001