UID: 16010301

Ing. Pavol Ujmiak

Žilinský kraj, okres Ružomberok, mesto Likavka
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
LIMBUS, s.r.o.
Sv. Anny 1, 034 01, Ružomberok, Slovenská republika
IČO: 36442534, DIČ: 2022169754, IČ DPH: SK2022169754
neuvedený
0281@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0281 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 0281*Z*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.06.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 0281*Z*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 09.08.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.06.2007
Evidenčné č.: 062 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 062*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 10.01.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 062*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 12.12.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.01.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 0281 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 13.12.2000 Stav členstva od: 13.12.2000
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 13.12.2000