UID: 16019211

Ing. Beáta Koštenská

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ECONS ENERGY, a.s.
Zádielska 3, 040 01, Košice, Slovenská republika
IČO: 31654924, DIČ: 2020480858, IČ DPH: SK2020480858
neuvedený
1215@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1215 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 1215*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 02.07.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 1215*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 05.06.2014 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.07.2014
Evidenčné č.: 1215 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 1215*Z*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 12.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 1215*Z*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 28.05.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.06.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 1215 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 28.05.2001 Stav členstva od: 28.05.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 28.05.2001