UID: 16029613

Ing. arch. Jana Čelková

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. arch. Jana Čelková
Čsl. parašutistov 31, 831 03, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36914070, DIČ: 1026973662
neuvedený
2831@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2831 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2831*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 21.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2831*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 18.12.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 21.12.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 2831 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 18.12.2001 Stav členstva od: 18.12.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 18.12.2001