UID: 14709912

Ing. Jana Jureňová

Trnavský kraj, okres Skalica, mesto Gbely
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
PROJEKCIA - Ing. J. Jureňová
Krátka 1369, 908 45, Gbely
neuvedený
1462@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 03043 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 03043*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Neaktívna od 31.12.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 03043*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.12.2014
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 1462 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 1462*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 20.11.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 1462*A*4-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 21.11.2014 Stav osvedčenia: Neaktívne od 20.11.2014
Člen komory
Evidenčné č.: 1462 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 20.06.2001 Stav členstva od: 21.11.2014
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 20.06.2001 20.11.2014