UID: 15469313

Ing. Vladimír Tornyos

Prešovský kraj, okres Humenné, mesto Humenné
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Vladimír Tornyos
Štefánikova 22, 066 01, Humenné
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 261 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 261*1*2009
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 06.07.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 261*1*2009
Stav odbornosti: Aktívna od 01.07.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.07.2009