UID: 15969313

Ing. Katarína Pekarovičová

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Katarína Pekarovičová
Planét 18, 821 02, Bratislava
neuvedený
3762@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 006 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 006*1*2007
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 12.12.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 006*1*2007
Stav odbornosti: Aktívna od 30.10.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.12.2007
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 3762 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 3762*A*4-1,3
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 30.09.2012
Špecifikácia: Osvedčenie: 3762*A*4-1,3
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.10.2012 Stav osvedčenia: Neaktívne od 30.09.2012
Evidenčné č.: 3762 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-3 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 3762*A*4-1,3
Podkategória: 430 stavebná fyzika Stav pečiatky: Neaktívna od 30.09.2012
Špecifikácia: Osvedčenie: 3762*A*4-1,3
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.10.2012 Stav osvedčenia: Neaktívne od 30.09.2012
Člen komory
Evidenčné č.: 3762 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 29.04.2002 Stav členstva od: 01.10.2012
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 29.04.2002 30.09.2012