UID: 16089913

Ing. Alica Maloyerová

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Varín
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Alica Maloyerová
Pod Vájankom 272, 013 03, Varín
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 054 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 054*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 29.09.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 054*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 16.09.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 29.09.2008
Evidenčné č.: 054 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Vykurovanie a príprava teplej vody Pečiatka: 054*2*2008
Podkategória: 2 vykurovanie a príprava teplej vody Stav pečiatky: Aktívna od 29.09.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 054*2*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 11.12.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 29.09.2008