UID: 16129704

Ing. Anna Mačugová

Prešovský kraj, okres Svidník, mesto Svidník
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ATELIÉR - Ing. Anna Mačugová
Stropkovská 68, 089 01, Svidník
neuvedený
2049@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 084 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Vykurovanie a príprava teplej vody Pečiatka: 084*2*2008
Podkategória: 2 vykurovanie a príprava teplej vody Stav pečiatky: Aktívna od 10.01.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 084*2*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 19.12.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.01.2008
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 2049 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 2049*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 07.04.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 2049*A*4-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 08.04.2014 Stav osvedčenia: Neaktívne od 07.04.2014
Evidenčné č.: 2049 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 5-1 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 2049*A*5-1
Podkategória: 510 zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie Stav pečiatky: Neaktívna od 07.04.2014
Špecifikácia: plyn Osvedčenie: 2049*A*5-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 08.04.2014 Stav osvedčenia: Neaktívne od 07.04.2014
Člen komory
Evidenčné č.: 2049 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 01.10.2001 Stav členstva od: 08.04.2014
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 01.10.2001 07.04.2014