UID: 16159102

Ing. arch. Zuzana Tyrolová

Trnavský kraj, okres Piešťany, mesto Piešťany
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. arch. Zuzana Tyrolová CADART
Royova 9, 921 01, Piešťany
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 197 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 197*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 29.09.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 197*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 29.05.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 29.09.2008