UID: 16189604

Ing. Jana Bendžalová, PhD.

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ENBEE, s.r.o.
Palkovičova 5, 821 08, Bratislava, Slovenská republika
02/55562526
bendzalova@enbee.eu
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 011 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 011*1*2007
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 01.04.2017
Špecifikácia: Osvedčenie: 011*1*2007
Stav odbornosti: Aktívna od 30.10.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.04.2017