UID: 16239294

prof. Ing. Jozef Štefko, CSc.

Banskobystrický kraj, okres Zvolen, mesto Tŕnie
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
prof. Ing. Jozef Štefko, CSc.
č. 84, 962 34, Tŕnie
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 233 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 233*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 18.11.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 233*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 12.11.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.11.2008