UID: 16290913

Ing. Gabriela Krišková

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Technická inšpekcia, a.s.
Južná Trieda 95, 040 01, Košice
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 327 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 327*1*2011
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 28.06.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 327*1*2011
Stav odbornosti: Aktívna od 17.05.2011 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.06.2011