UID: 16439213

Ing. Igor Filip

Košický kraj, okres Michalovce, mesto Michalovce
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Igor Fillip FAMINGS
Obrancov mieru č.23, 071 01, Michalovce
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 296 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 296*1*2009
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 19.11.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 296*1*2009
Stav odbornosti: Aktívna od 12.11.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 19.11.2009