UID: 16749305

Ing. Beáta Jurgová

Žilinský kraj, okres Čadca, mesto Podvysoká
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. BEÁTA JURGOVÁ - tepelná ochrana budov
Moyzesova 34, 022 01, Čadca
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 057 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 057*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 10.01.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 057*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 12.12.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.01.2008