UID: 17329802

Ing. Ľubomíra Šašalová

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Karol Šašala, autorizovaný stavebný inžinier
Furčianska 1005, 040 14, Košice
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 101 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 101*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 01.04.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 101*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 06.03.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.04.2008