UID: 17509901

Ing. arch. Miroslava Kovačičová

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
EUROLINE SLOVAKIA s.r.o.
Vajnorská 134/A, 832 07, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31401848, DIČ: 2020322645, IČ DPH: SK2020322645
neuvedený
kovacicova@eurolineslovakia.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 297 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 297*1*2009
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 19.11.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 297*1*2009
Stav odbornosti: Aktívna od 12.11.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 19.11.2009