UID: 17700493

Ing. Robert Žúdel

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
EnB (Energetická náročnosť budov), s.r.o.
Bohrova 7, 851 01, Bratislava
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 234 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 234*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 18.11.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 234*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 12.11.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.11.2008