UID: 18000592

Ing. Stanislav Štofaňak

Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Víťaz
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ES PROJEKT, s.r.o.
Víťaz 373, 082 38, Víťaz, Slovenská republika
IČO: 47334231, DIČ: 2023816663
+420/415655296
esprojekt@esprojekt.cz
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 6212 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 6212*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 07.07.2015
Špecifikácia: Osvedčenie: 6212*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 07.07.2015 Stav osvedčenia: Aktívne od 07.07.2015
Evidenčné č.: 295 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 295*1*2009
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 19.11.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 295*1*2009
Stav odbornosti: Aktívna od 12.11.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 19.11.2009
Člen komory
Evidenčné č.: 6212 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 07.07.2015 Stav členstva od: 07.07.2015
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 07.07.2015