UID: 18169312

Ing. Rastislav Tvarog

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Rosina
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
TWG-energo, s.r.o.
Karola Kmeťku 3149/6, 010 08, Žilina, Slovenská republika
IČO: 43823581, DIČ: 2022481065, IČ DPH: SK2022481065
041/5002707
info@twg.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 6521 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 6521*I1
Podkategória: 430 stavebná fyzika Stav pečiatky: Aktívna od 19.12.2017
Špecifikácia: tepelná technika Osvedčenie: 6521*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 19.12.2017 Stav osvedčenia: Aktívne od 19.12.2017
Evidenčné č.: 153 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 153*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 06.12.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 153*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 20.05.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.12.2013
Evidenčné č.: 153 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Vykurovanie a príprava teplej vody Pečiatka: 153*2*2017
Podkategória: 2 vykurovanie a príprava teplej vody Stav pečiatky: Aktívna od 07.06.2017
Špecifikácia: Osvedčenie: 153*2*2017
Stav odbornosti: Aktívna od 07.06.2017 Stav osvedčenia: Aktívne od 07.06.2017
Evidenčné č.: 153 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Vetranie a klimatizácia Pečiatka: 153*3*2013
Podkategória: 3 vetranie a klimatizácia Stav pečiatky: Aktívna od 06.12.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 153*3*2013
Stav odbornosti: Aktívna od 14.11.2013 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.12.2013
Člen komory
Evidenčné č.: 6521 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 19.12.2017 Stav členstva od: 19.12.2017
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 19.12.2017