UID: 18179313

Ing. Vladimíra Babiková

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Vladimíra Babiková - VPROJEKT
Iľjušinova 4, 851 01, Bratislava
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 299 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 299*1*2009
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Neaktívna od 01.09.2017
Špecifikácia: Osvedčenie: 299*1*2009
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.09.2017 Stav osvedčenia: Neaktívne od 01.09.2017