UID: 18319911

Ing. Rastislav Ingeli, PhD.

Nitriansky kraj, okres Nitra, mesto Nové Sady
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
I.N.I. s.r.o.
Nové Sady 276, 951 24, Nové Sady, Slovenská republika
IČO: 36564893, DIČ: 2021895546, IČ DPH: SK2021895546
0903/408028
ingeli@ehb.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 6452 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 6452*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 24.10.2017
Špecifikácia: Osvedčenie: 6452*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 24.10.2017 Stav osvedčenia: Aktívne od 24.10.2017
Evidenčné č.: 6452 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 6452*I1
Podkategória: 430 stavebná fyzika Stav pečiatky: Aktívna od 24.10.2017
Špecifikácia: Osvedčenie: 6452*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 24.10.2017 Stav osvedčenia: Aktívne od 24.10.2017
Evidenčné č.: 329 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 329*1*2011
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 16.11.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 329*1*2011
Stav odbornosti: Aktívna od 08.11.2011 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.11.2011
Člen komory
Evidenčné č.: 6452 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 24.10.2017 Stav členstva od: 24.10.2017
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 24.10.2017