UID: 18479891

Ing. Peter Píšťanský

Nitriansky kraj, okres Topoľčany, mesto Topoľčany
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
LOIRA TRADE & TRANSPORT, s.r.o.
P. O. Hviezdoslava 2159/2, 955 01, Topoľčany
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 359 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 359*1*2014
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 15.04.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 359*1*2014
Stav odbornosti: Aktívna od 10.04.2014 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.04.2014
Evidenčné č.: 359 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Vykurovanie a príprava teplej vody Pečiatka: 359*2*2013
Podkategória: 2 vykurovanie a príprava teplej vody Stav pečiatky: Aktívna od 15.04.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 359*2*2013
Stav odbornosti: Aktívna od 14.11.2013 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.04.2014