UID: 18500801

Ing. Erika Fektová

Nitriansky kraj, okres Nové Zámky, mesto Nové Zámky
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Peter Kopaj - atg projekt
Svätoplukova 1, 940 01, Nové Zámky, Slovenská republika
IČO: 11729759, DIČ: 2024072391
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 370 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 370*1*2014
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 11.11.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 370*1*2014
Stav odbornosti: Aktívna od 29.10.2014 Stav osvedčenia: Aktívne od 11.11.2014
Evidenčné č.: 370 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Vykurovanie a príprava teplej vody Pečiatka: 370*2*2015
Podkategória: 2 vykurovanie a príprava teplej vody Stav pečiatky: Aktívna od 15.07.2015
Špecifikácia: Osvedčenie: 370*2*2015
Stav odbornosti: Aktívna od 01.07.2015 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.07.2015