UID: 16079011

Ing. Mária Ďurošková

Žilinský kraj, okres Tvrdošín, mesto Nižná
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
OTF VVZ
Závodná 459, 027 43, Nižná, Slovenská republika
IČO: 36377759, DIČ: 2020130926
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 3877 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 3877*Z*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 31.12.2015
Špecifikácia: Osvedčenie: 3877*Z*4-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.12.2015
Člen komory
Evidenčné č.: 3877 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 29.04.2002 Stav členstva od: 01.01.2016
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Evidenčné č.: D2016 Dobrovoľný člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 01.01.2016 Stav členstva od: 01.01.2020
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zánik členstva
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 01.01.2016 31.12.2019
Žilina 29.04.2002 31.12.2015