UID: 14109512

Ing. Július Berith

Trenčiansky kraj, okres Nové Mesto nad Váhom, mesto Melčice - Lieskové
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Berith
Hasičská 3, 911 01, Trenčín
neuvedený
0114@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 0114 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0114*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 27.08.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 0114*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 28.08.2014 Stav osvedčenia: Neaktívne od 27.08.2014
Člen komory
Evidenčné č.: 0114 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 17.03.1994 Stav členstva od: 28.08.2014
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 17.03.1994 27.08.2014